The Butterfly Button

חזון המינהל

המינהל הקהילתי פסגת זאב הוא מרכז קהילתי, המשמש כלב הפועם של השכונה; ארגון הפועל לעיצוב קהילה פעילה, מתנדבת ויוזמת, לפיתוח תכניות ושירותים בתחומי הפנאי, התרבות והספורט ולקידום סביבה איכותית וירוקה.

ייעוד

להיות ארגון קהילתי, חברתי, יצירתי, חדשני ויזמי המקדם קהילות אוטונומיות שבהן אנשים, מתנדבים, פועלים, יוזמים, משפיעים ואחראים על איכות חייהם, כל זאת באמצעות תכניות קהילתיות ומגוון שירותים בתחומי הפנאי, התרבות והספורט ברמה הגבוהה ביותר תוך שמירה על תשתיות ארגוניות חזקות ואיתנות כלכלית.

מטרות

1.   שיפור איכות החיים של תושבי פסגת זאב.

2.   הנגשת המינהל הקהילתי פיזית, חזותית, תקשורתית.

3.   העלאת המודעות במינהל הקהילתי ושל התושבים לשכונה מקיימת.

ערכי ליבה במינהל

1. אחדות

2. אחריות

3. דוגמה אישית

4. יוזמה

5. יושרה

6. יעילות

7. יצירתיות

8. למידה

9. מנהיגות

10. מקצועיות

11. עבודת צוות

 

(קרדיט צילום לאסתר ברוקס)

img