The Butterfly Button

דמי מועדון 220 ₪ לשנה 
1. מועדון בימים א'+ג'.(ג' מועדון מועשר)
2. מועדון מועשר בשלוחת המזרח רחוב יצחק טוניק בימים א'+ג'.
3. מועדון גברים בימים ב'-ד'. במרכז
4. מועדון נשים בימים א'+ד'. (ביום ד' נשים וגברים ) במרכז
לפעילויות הקבועות נוספים עוד טיולים, נופשנים, סדנאות ערבי שירה, תצוגות אופנה, מסיבות סביב ארועים שונים בהתאם לתקציב.

תוכניות  חברי המועדון :

שם החוג

יום ושעה

מיקום

 

שיעור תורה - פרשת שבוע

א' 9:30-11:00

מרכז

 

התעמלות

א' 11.00-12.00

מרכז

תוספת של 40 ש"ח לחודש לפעמיים בשבוע

התנדבות לבסיסי צהל

ב'

מרכז

 

חוג ברידג'

ב' 9:30 

מרכז

 נדיה

הרצאות

ג'   9:30-11:00

מרכז

 

התעמלות

ג'  11.00-12.00

מרכז

תוספת של 40 ש"ח לחודש לפעמיים בשבוע

הרצאה

ד'  9:30-11:00

מרכז

 

שיעור ושיחה על פרשת השבוע לגברים

ד' 11:00-12:00

מרכז

 

חוג ציור

ה' 9:30-12:00

מרכז

תוספת של 30 ש"ח לחודש

הליכה נורדית

ב' 8:00-9:00

מרכז

20 שח לחודש

ריקודי בטן

א' 12:00-13:00

מרכז

הנחת מועדון

התעמלות

א' 9:00-10:00

שלוחת המזרח

תוספת של 40 ש"ח לחודש לפעמיים בשבוע

פעילות משתנה

א' 10:00-11:00

שלוחת המזרח

 

התעמלות

ג' 9:00-10:00

שלוחת המזרח

תוספת של 40 ש"ח לחודש לפעמיים בשבוע

שיעור תורה  ופרשת השבוע

ג' 10:00-11:00

שלוחת המזרח