The Butterfly Button

בין היתר משתתפים חברי המועדונים בחוגים שונים במינהל עפ"י בחירתם כגון פילטיס, ציור

ריקודי בטן וכו'. בהנחת מועדון .

 

שם החוג

יום ושעה

מיקום

 

מחיר

מועדון חברתי /קהילה מטיילת

ג' 10:15-12:15

שלוחת המזרח

 רכזת המועדון

מיכל לב ארי

דמי מועדון

220ש''ח לשנה

קהילה מטיילת

לפי רישום

 

רכזת קהילה מטיילת – מיכל לב ארי

כל טיול מחושב בנפרד הנחת מועדון

ריקודי עם

יום א 0930-10:30

שלוחת המזרח

הנחת מועדון אורלי כהנוב

50 שח

ברידג' ממתחילים

9:30-11:45

שלוחת המזרח

מיכל לב ארי

חברי המועדון

ברידג' מתקדמים

11:45-12:45

שלוחת המזרח

מיכל לב ארי

 חברי המועדון

ציור ורישום

9:30-11:30

מרכז

חוגי העשרה

 

אנגלית

יום ג ' בתיאום לפי הרמה

מרכז

הנחת מועדון

חוגי העשרה –

 

שיעורי יהדות בניחוח קליל ואקטואלי

יום רביעי 18:00-19:30

מרכז

אבינועם לוי

ללא תשלום

מובילים דגיטלים רוסית

יום ב' – 10:00-12:00

מרכז

בתיאום טלפוני עם מזכירות( כל חצי שעה)

ללא תשלום

שיחון אחווה

יום שני 17:30-19:30

מרכז

מיכל ל ארי

לעולים חדשים ללא תשלום בשיתוף אגף קליטה

ניידת חדשנות לבעלי ידע טכנולוגי רחב

5-6 מפגשים

מרכז

 

תשלום סמלי

הדרכות דגיטליות סמרטפון .

יום שני 9:30

יום שני 11:00

מרכז

ישראל דגיטלית 12 מפגשים

בחינם

הדרכות דגיטליות סמרטפון .

יום רביעי 9:30

יום רביעי 11:00

מרכז

ישראל דגיטלית 12 מפגשים

בחינם