The Butterfly Button

בהמשך למפגש תושבים שנערך בתאריך 22.6, ניתן למצוא כאן את השאלון לתושבי רחוב סיירת דוכיפת. מצורפים כאן סיכום הפגישה, המצגת שהוצגה והקלטת כל המפגש בזום. נא עברו על החומר (במיוחד על סיכום הפגישה) לפני שתענו על השאלון.

 

סיכום מפגש (PDF)

 

מצגת (PDF)

 

הקלטת זום

 

תוצאות השאלון (PDF)

 

סיכום מפגש תושבים - שיקוע דוכיפת 23.5 לצפייה | להורדה

img
ג WhatsApp chat