The Butterfly Button
*הושלם בסוף 2022 
מעגל תנועה חדש בצומת השישה עשר / הסיירת הירושלמית
עקב בעיות בטיחות בצומת, העירייה תתחיל בקרוב בביצוע מעגל תנועה, שצפוי להיות יותר בטיחותי להולכי רגל ולכלי רכב.
אנחנו בקשר עם העירייה ומנהלי הפרויקט, ונדאג לשפר את התכניות יחד אתכם.
התכניות המפורטות נמצאות כאן.
 
 

במסגרת הפרויקט יועתקו העצים שבפינה הצפון מערבית. במקומם יישתלו עצים חדשים במדרכות שסביב הכיכר.
תכנית העיצוב הנופי עדיין אינה סופית, וניתן להשפיע עליה בהתאם להערות התושבים.
הפרויקט יכול להיות הזדמנות לשדרוג המרחב הציבורי, כגון מדרכות, גינון ופינות ישיבה.
תחילת העבודות בחודש אוגוסט; משך העבודות עד חצי שנה.
עבודות לילה – יכול להיות שהקבלן יקבל אישור לעבודות לילה, כדי לזרז את סיום הפרויקט. אנחנו נהיה כאן לטובת התושבים ונדרוש שהכל ייעשה בתיאום.
רוב הזמן יתאפשר מעבר בצומת, יהיו חסימות חלקיות בחלק מהזמן.
נשמח לשמוע את עמדתכם: לגבי בטיחות, גינון, מרחב ציבורי, ניהול העבודות, או כל נושא אחר.
 
צרו איתנו קשר:
במייל: fizi@pisgatze.matnasim.co.il

img