The Butterfly Button

מצגת פרויקט – ספטמבר 20

מי אנחנו?

שפיר הנדסה, caf

 

ירושלים רשת ה-JNET

שלב הנחת המסילות

הנחת תשתיות רכבתיות

הצבת עמודי חשמול

הנחת מסילות  

הקמת תחנות

* אחריות קבלן ההקמה

 

נתונים כלליים:

הארכת הקו האדום

הארכה של 7 ק"מ

הקמה של 12 תחנות

הארכת הקו בחלק הצפוני מתחנת חיל האויר בפסגת זאב עד נווה יעקב

מועד תחילת השלב השני של העבודות להנחת המסילות– אוקטובר 2020

מועד הפעלה משוער– יוני 2023

שלבי ביצוע: שלב של הנחת המסילות בהארכת הקו האדום

שלב א:

עבודה על רצועת הרכבת
עבודה במקביל בצמתים
במקטעי הביצוע, תוך שמירה
על זרימת תנועה בצומת
ביצוע עבודות התקנה של
תשתיות

תאריך תחילת עבודות: אוקטובר 2020

שלב ב:

עבודה על רצועת הרכבת
בחלק הצפוני בשד' נווה יעקב

תאריך תחילת עבודות משוער: ינואר 2022

 

נווה יעקב:

אורך התוואי – כ-700 מטרים, ממפגש הרחובות שדרות משה דיין/ שדרות נווה יעקב ועד צומת הרב פרדס צפון

בתוואי יתווספו שתי תחנות חדשות

העבודות יבוצעו בשני מקטעי ביצוע
מקטע א – ממפגש הרחובות שד' נווה יעקב/שדרות משה דיין

ועד הרב פרדס דרום.
צפי לתחילת עבודות להנחת המסילות – אוק' 2020

מקטע ב – ממפגש רחובות שד' נווה יעקב/הרב פרדס דרום ועד

מפגש הרחובות שד' נווה יעקב/הרב פרדס צפון.
צפי לתחילת עבודות להנחת המסילות – ינואר 2022

32 חודשי עבודה

 

הדמיה נווה יעקב:

חתך טיפוסי של רצועת העבודה:

 

הסדרי תנועה ועבודה:

העבודות יבוצעו בימים א-ה בין השעות 00:07 – 00:19 ובימי ו' בין השעות 00:14-00:07

העבודות יבוצעו במפרדה, במרכז הכביש, בתוואי שהוכן מראש

לא תתאפשר חניית רכבים על גבי המפרדה במקטעי העבודות

יתכנו עבודות לילה, הודעה אודות עבודות אלו תצא בנפרד

הנסיעה בצירים תתאפשר והתנועה לא תחסם

יתכנו שינויים בהסדרי תנועה בצמתים במקטעי העבודות. הודעה אודות שינויים אלו תצא בנפרד

מעבר הולכי רגל יתאפשר כרגיל לאורך העבודות

גישה לעסקים תשמר כרגיל

 

קשרי קהילה:

מענה אישי בשטח

נציגי חברת קבלן ההקמה זמינים בשטח למענה אישי ופתרון בעיות מידי
Yishai@bncr.co.il | avishai@bncr.co.il | 072-2211599 – טלפון

 

עדכונים שוטפים באתר
עדכונים אודות שינויים בהסדרי התנועה ועבודות לילה, יועברו בשוטף בפלטפורמות שונות
– מנשרים, תפוצת דוא"ל, פייסבוק, ווטסאפ וכו’.

 

 

img