תיאור תאריך פרסום קובץ צפייה
פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 1 10.1.2021 17/01/2021 יום א' 10:10 להורדה לצפייה
פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 2 24.1.2021 27/01/2021 יום ד' 11:20  להורדה לצפייה
פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 3 02.2.2021 04/02/2021 יום ה' 10:40 להורדה לצפייה
פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 4 24.2.2021 25/03/2021 יום ה' 09:50 להורדה לצפייה
פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 5  22.3.2021  30/03/2021 יום ג' 12:00 להורדה לצפייה
תקציב 2021 18/04/2021 יום א' 12:30 להורדה לצפייה
פרוטוקול ישיבת הנהלה 25.5.2021 מספר 6 04/10/2021 יום ב' 16:40

להורדה PDF
להורדה WORD

לצפייה
פרוטוקול ישיבת הנהלה 30.6.2021 מספר 7 04/10/2021 יום ב' 16:40 להורדה PDF
להורדה WORD
לצפייה
פרוטוקול ישיבת הנהלה 30.8.2021 מספר 8 04/10/2021 יום ב' 16:40 להורדה PDF
להורדה WORD
לצפייה
פרוטוקול ישיבת הנהלה 03.3.2022 מספר 11
06/04/2022 יום ד' 13:00 להורדה לצפייה
פרוטוקול ישיבת הנהלה 14.3.2022 מספר 12 06/04/2022 יום ד' 13:00 להורדה לצפייה
פרוטוקול ישיבת הנהלה 22.3.2022 מספר 13
06/04/2022 יום ד' 13:00 להורדה לצפייה
פרוטוקול ישיבת הנהלה 30.5.2022 מספר 14
 27/06/2022 יום ב' 10:00  להורדה  לצפייה
 פרוטוקול ישיבת הנהלה 30.5.2022 מספר 15  27/06/2022 יום ב' 10:00  להורדה  לצפייה
 פרוטוקול ישיבת הנהלה 30.5.2022 מספר 17  27/06/2022 יום ב' 10:00  להורדה  לצפייה
פרוטוקול ישיבת הנהלה 13.09.2022 מספר 16 13/09/2022 יום ג' 10:00  להורדה  לצפייה
img
WhatsApp chat