The Butterfly Button

ביום חמישי האחרון נערך מפגש גיוס פעילים
לטובת חשיבה ועשייה לקידום השכונה.
לשמחתי הגיעו כ-15 תושבים, וביחד עם
וועד ועובדי המינהל הקהילתי, למדנו על
הדרכים לשפר, לייעל, לקחת חלק,
הכרנו ואפילו שיחקנו קלות.


מצרפת לכם את המצגת שהוצגה לחברים בערב,
ולינק קישור לוועדות השונות.
חשוב לציין שחלקן כבר מלאות,
ובחלקן עדיין נותר מקום.


מוזמנים להצטרף -לחצו כאן למעבר

ב
ברכה,
ענבל דואק, מנהלת שלוחה צפונית

img