The Butterfly Button

הסבר על התנועה:

תנועת נוער דתית שדוגלת בתורת חיים בעוז
הסניף מחנך לחיי תורה מלאים מתוך שמחה ולמעורבות חברתית.

הסניף קיים כבר יותר מ24 שנה
ויש בו אווירה חמה ומשפחתית עם המון שמחה ואנרגיות!
הסניף מונה כ180 חניכות ובנות חבריה ב' מדהימות,
שמתוכן יש את צוות ההדרכה המשקיעניות ואת גרעין העשייה בשם לפיד עמית (ע"ש עמית בן יגאל הי"ד) שנפתח לאחרונה והן ממש אלופות!

לאיזה גילאים התנועה:
מכיתה ג-ט בתור חניכות, חבריא א'.
מכיתה ט- י"ב ומעלה בתור חבריא ב' ובוגרות.

איפה ומתי התנועה פועלת(כתובת):
בד"כ בימי שלישי ושבתות יש פעילות שוטפת של פעולות; ולאורך כל השנה יש אירועים מיוחדים, פרוייקטים תנועתיים וסניפיים, מסעות, מחנות, התנדבויות, ערבי לימוד וכיף ועוד:)

רח' חיים תורן 46 (מול קופ"ח מכבי)

img
WhatsApp chat