The Butterfly Button
המשרהטבח/ית למעון נחל זמרי (ברחוב רחמילביץ 110)
פרטים

למינהל קהילתי פסגת זאב דרוש/ה

שם התפקיד: טבח/ית למעון נחל זמרי (ברחוב רחמילביץ 110)

אחוז משרה: 85%

כפיפות: מנהלת המעון

דרישות ותנאי סף:

  • ידע בבישול.
  • אישור משטרה על העדר עברות מין (לגברים)
  • אישור על העדר עבר פלילי.
  • ידע בניהול מטבח, מלאי ותקציב.
  • יכולת עבודה בצוות.

תיאור תפקיד:

  • הכנת ארוחות מבושלות לפי תפריט. כ- 90 מנות מידי יום.
  • ארגון וניקיון של המטבח.
  • הזמנת מזון לפי תקציב.
  • ניהול המלאי.
  • שמירה על כללי הגיינה, בטיחות ותברואה.

הערות:

שעות העבודה בין 7:00 – 14:00 בימים א'- ה'.

תחילת עבודה: 1.9.23

פרטים ומשלוח קורות חיים:    054-3614393  או  mshlucha@pisgatze.matnasim.co.il_

 

 

 

מייל לקורות חייםmshlucha@pisgatze.matnasim.co.il_
פקס
שלוחהפסגת זאב
img