The Butterfly Button
לפרטי המשרהמועד פרסוםהיקף משרהלפרטי המשרה
סייעות רפואיות (הפניה לגברים ונשים כאחד) 08/01/2024 לחץ לפרטי המשרה
אחראי/ת גיוס ושיבוץ עובדות בגיל הרך – מילוי מקום בחל"ד 08/01/2024 60% לחץ לפרטי המשרה
ממלא מקום מנהל אחזקה לשלוחת המזרח 01/01/2024 80% לחץ לפרטי המשרה
מנהל/ת מחלקת אוכלוסיות מיוחדות - מילוי מקום חל"ד 19/11/2023 100% לחץ לפרטי המשרה
רכזת תרבות תורנית – מילוי מקום לחל"ד 05/07/2023 50% לחץ לפרטי המשרה
לקאנטרי פסגת זאב דרוש/ה פקיד/ת קבלה 29/05/2023 50-100% לחץ לפרטי המשרה
דרוש/ה מטפל.ת לגיל הרך (רלוונטי) 27/04/2022 100%-50% לחץ לפרטי המשרה