The Butterfly Button

1 .שיתוף ציבור בבניית תכנית עבודה לשדרוג המרחב הציבורי בשכונה:
איך הייתם משדרגים את השכונה?
העירייה בונה את תכנית העבודה לשדרוג המרחב הציבורי. בשאלון הזה תוכלו להציג את ההצעות
שלכם, במגוון תחומים: גינות ציבוריות, מדרכות, בטיחות בדרכים, גינון ועוד.
המינהל הקהילתי עם חברי הוועדה הפיזית יאספו את כלל הצרכים ויגבשו את התכנית השכונתית.
השאלון הופץ ברשתות החברתיות.
ענו על השאלון, ועזרו לנו להפיץ את השאלון אל כלל תושבי השכונה. לחצו על הקישור - לחצו כאן

 

2. "תעשו מקום" – פסגת זאב זכתה בתקציב לשני פרויקטים.
השכונה זכתה בתקציב עבור שני פרויקטים קהילתיים:
- מצפה כוכבים קהילתי ברחוב יובל נאמן .
- מרחב קהילתי עבור קהילת קדמה, ברחוב חיים תורן.
הרעיון של המיזם הוא ליצור מקום קהילתי על ידי חיבור של קהילה אל המקום, בהשקעה כספית
קטנה לשדרוג המרחב.
כבר התחלנו לחשוב עם העירייה כיצד להמשיך ולהוסיף פינות כאלו ברחבי השכונה.

 

תעשו מקום
תעשו מקום

נמשיך לעדכן.
שנה טובה.
פסגת זאב – מתכננים ביחד איך אפשר להיות בעניינים? 
אתר המינהל הקהילתי # דף הפייסבוק של המינהל # קבוצת הפייסבוק תכנון אורבני בפסגת זאב 
רשימת תפוצה במייל # פורומים גאוגרפיים )ווצפ(: פורום מרכז; מזרח; צפון; מערב; דרום.

img