The Butterfly Button

פסגת זאב היא מיקרוקוסמוס של תושבי ירושלים. השכונה כוללת מגוון רחב של אוכלוסיות:דתיים וחילוניים, מסורתיים ועולים חדשים. האגף פועל בשיתוף התושבים לקדם תהליכי פיתוח, תכנון והתארגנות קהילתית, בכדי שהקהילות והתושבים יוכלו להשפיע על תהליכי קבלת החלטות הנוגעים להם תוך מימוש הפוטנציאל והכוחות הטמונים בהם.

בפעולות אלה הקהילה מצליחה להביא:

- שיפור באיכות חייהן

- פיתוח חוסן

- מיצוי זכויות קיימות, לקדם זכויות נוספות

- הפיכת הקהילה למשמעותית בתהליכי שינוי חברתי החלים בשכונה 

*בתוך האגף פועלות המחלקות הבאות, מעבר למידע נוסף, לחצו -

תכנון אורבני

- טבע מורשת

משפחות צעירות

צעירים וסטודנטים

יחידת ההתנדבות

קליטה

ביטחון קהילתי

 
img