The Butterfly Button

מינהל קהילתי פסגת זאב, מאוגד בתוכן מרחב עשיר וצבעוני שמצמיח עשייה קהילתית מגוונת. המטרה העיקרית בתחום תרבות היא לסייע ליוזמות קהילתיות שונות לטפח ולקדם את צביונו הרב גוני של המרחב הציבורי.

אנו מאמינים שאירועים במרחב הציבורי הם הזדמנות להכיר ולפגוש את הקשת הקהילתית המגוונת של פסגת זאב. האירועים שלנו מזמינים ומאפשרים קהילות ותושבים לבטא לחגוג ולהנות יחד בחגים ואירועים.

אירועי התרבות מונגשים ומתקיימים במרחב כולו: בגינות הציבוריות, בגינות הקהילתיות, באולמות, בהיכלי הספורט ובבתי הכנסת. האירועים שלנו נותנים ביטוי ומקום לתרבות היהודית – ישראלית ואף לתרבות הכללית העולמית ונותנים מענה לתושבי השכונה על כלל גווניה וקהילותיה.

יעקב קופמן

מנהל תחום תרבות

[email protected]

טלפון : 0506357198

 

 

 

img