The Butterfly Button

אלישבע נאמן - רכזת תרבות חרדי

אירועי המגזר החרדי הינם אירועים לאורך מעגל השנה

ראשי חודשים חגים וימי חול המועד .

האירועים כולם מותאמים לציבור החרדי .

כל אירוע נבדק ונבחנת התאמתו לציבור לפי כל כללי המגזר .

אחת לשבוע נשלח מיל עדכון לכל תפוצת המיל המונה מעל 1200 בתי אב מעבר לפרסום המתפרסם בעיתון ממזרח של שכונת פסגת זאב תחת הכותרת צובעים שכונה בעשיה

מייל :eli7n.pz@pisgatze.matnasim.co.il

טלפון: 0527664152

img