The Butterfly Button
 תוכנית חלונות 

תכנית חלונות מציעה תמיכה ושילוב חברתי בקהילה עבור אנשים המתמודדים עם קשיים נפשיים.

התכנית מאפשרת למתמודדים עם פגיעה נפשית להשתלב בפעילויות פנאי במקומות השונים, במחיר מסובסד, תוך קבלת הכנה ותמיכה לפי הצורך.

מטרת התכנית היא להקל את הגישה למשאבים ולפעילויות שקיימים בקהילה, ולסייע במפגש עם אנשים אחרים השותפים לאותן פעילויות.

התכנית מאפשרת הזדמנויות חדשות לפעילות פנאי, חברה והעשרה, כשהדגש הוא על שילוב בקהילה.

התוכנית מיועדת לבני 18-68 המתמודדים עם מגבלה נפשית, זכאי סל שיקום.

החוגים המוצעים רבים ומגוונים, וכוללים את כלל פעילויות הפנאי שהמשתתף בוחר להשתלב. בהם: חדר כושר, בריכה, ספורט, פעילות הורים וילדים, אומנות, מוסיקה, תיאטרון, שיעורי תורה, אמנויות לחימה, בישול, מוסיקה, הכרת המחשב, מנוי לסרטים/הופעות ועוד

התוכנית פועל בכל ירושלים, מטה בנימין ואבו גוש.

ומה בתוכנית....

- מלגה כספית חודשית 

להשתתפות בפעילויות פנאי בתחומי הספורט, אומנות ויצירה, מוסיקה, העשרה ועוד.

- ליווי אישי על ידי איש מקצוע מתחום השיקום

תמיכה והכוונה בתהליך השילוב בקהילה והרחבת המסגרת החברתית של המשתתף.
בחירה בפעילויות פנאי ועבודה על מיומנויות חברתיות ובין אישיות לשם השתלבות בפעילות והתמדה בה.

- קבוצת למידה לשיפור מיומנויות חברתיות

על פי ערכי התוכנית, שיקום חברתי הוא תהליך שבו מעורבים פרטים  וחברי הקהילה, שבתוכה מתרחש השילוב. הפעילות מתבצעת בשני מישורים מקבילים, הפרטני והקהילתי

המישור הפרטני  - כולל בניית תוכנית אישית לשילוב חברתי של כל משתתף,  בהתאם לרצונותיו, צרכיו וכישוריו, תוך ליווי מקצועי מסור במשך כל תהליך השילוב.

המישור הקהילתי - כולל פעילויות הסברה לקהילה הרחבה המיועדות למתן מידע, שינוי עמדות כלפי נפגעי נפש והגברת הסובלנות כלפי שילוב.

התוכנית מאמינה בגישת ההחלמה ופועלת ברוח זו.

לפרטים נוספים והצטרפות לתוכנית :

מנהלת התוכנית: לאה אלקייס

טלפון: 02-5848935

נייד: 050-6364800

מייל: zamid@pisgatze.matnasim.co.il

 

מזכירות חלונות פועלת

בימים א'-ה' בין השעות 09:30-15:30

בטלפון: 02-5425456

 

 

 

img