The Butterfly Button

לשירותכם טפסי המינהל מרוכזים במקום אחד לנחיותכם טפסים שונים

קאנטרי 

Договор об индивидуальных/парных частных уроках плавания

Договор о занятиях плаванием в 2023-2024 учебном году 
הסכם פעילות - חוג שחייה, תשפ"ד 23-24הסכם פעילות – שיעורים פרטיים יחידני/זוגי
קישור לטופס מקוון ביטול מנויים בקאנטרי
קישור לטופס מקוון ביטול חוגי שחייה
תקנון קאנטרי

 גיל הרך

להורדת דיווח מקוון על התנהלות חריגה במסגרת לגיל הרך

לצפייה בדיווח מקוון על התנהלות חריגה במסגרת לגיל הרך 

טופס בקשה "להנחה צהרוני ניצנים" 

קריטריונים לקבלת הנחה "צהרוני ניצנים"

 
חוגים 

לבקשת לביטול השתתפות/מעבר מחוג לחוג

קישור למילוי אוטומטי

לחצו לטופס להורדה

טופס ביטול חוגי שחיה

הנחות:

מדיניות הנחות

להורדת טופס בקשה להנחה

כללי

הצהרת נגישות

תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשפ"ג 

כדורגל בשכונה

הסכם שימוש במגרש הספורט של המינהל הקהילתי | לחצו כאן

נוהל רשימת לשימוש במגרשי הכדורגל | לחצו כאן

 ימי הולדת

מחירון שימוש באולמות/חדרים/מגרשים

הסכם לקיום יום הולדת

img