The Butterfly Button

עם סיום תקופת הקורונה המגיעה עלינו לטובה התארגנו הורי ותלמידי בית ספר של"ב במערב לחגוג את ל"ג בעומר במדורה צנועה ומאוחדת עם רוב כיתות בי"ס.

קיום המדורה התאפשר בסיוע ועד ההורים הבית ספרי, שבט הצופים -העומר ובתמיכת המנהל הקהילתי.
הילדים ומשפחותיהם נהנו מכיבוד כיתתי ומדמות בר כוכבא, אשר סיפר סיפורים וערך סדנת חרבות בת זמנינו.
הילדים ומשפחותיהם נהנו מהאוירה נעימה וגבוש בית ספרי.

img