The Butterfly Button

כולנו גרים בפסגת זאב שקרויה על שמו של זאב ז'בוטינסקי, אבל מה באמת אנחנו יודעים עליו.

מה הילדים שלנו יודעים עליו?!

מזמינים אתכם להגיע אלינו לצפות בתערוכה מיוחדת שעוצבה במכון ז'בוטניסקי, נחנכה במשרד החינוך והגיעה אלינו לשלוחת המזרח לשבוע אחד בלבד.

מוזמנים להגיע עם הילדים, ללמוד על האיש ועל פועלו וגם להשתתף בחידון נושא פרסים בעקבות התערוכה.

בכל יום יוגרלו 3 פרסים בין הפותרים נכונה את החידון.

התערוכה מוצגת בשעות פעילות השלוחה, בימים א'-ה' בין השעות 8:30-13:00 ו-16:00-19:00.

img