The Butterfly Button

להורדת הקובץ | לחצו כאן

סיכום מפגש ועדה פיזית 20.6.15

משתתפים:
אודי רמבח - יו"ר הוועדה
בעז הלה – מתכנן שכונתי, רכז הוועדה
תושבים: יענק'לה קסירר, משה שבח, אמיר ישראלוביץ', תמיר, שמעון המפלינג, שגיב נטף, בנציון
שער, מרינה מחטיוק, שמעון אליצור
יעל כהן – מנהלת המינהל הקהילתי
עוזי בונדק – מנהל רובע צפון
ליאת בכור – מתכננת רובע צפון


מהלך הישיבה:
נערכה היכרות מחודשת בין החברים ובעלי תפקידים חדשים: יעל, עוזי ובעז.

א. בניית תכנית העבודה
מטרת הישיבה היתה בניית תכנית עבודה להמשך פעילות הוועדה. בעז הציג את כלל התכניות
שעומדות על הפרק בשכונה, והוועדה דנה באופן שבו יש לעסוק בכל אחד מהנושאים. לא נערך
דיון מעמיק בתכניות. פירוט התכניות והערות החברים מופיע בטבלה למטה.

ב. הסדרת החברות בוועדה
החברים העלו את הצורך בהסדרת החברות בוועדה. ישנה תופעה של תושבים שמגיעים רק עבור
נושא ספציפי שמעניין אותם, ונוכחותם מקשה על דיון מעמיק ורציף. הוסכם על העקרונות
הבאים:
1 .יש לשאוף לכך שבוועדה יהיו חברים קבועים ומחויבים.
2 .ייעשה מאמץ לגייס חברים נוספים לוועדה כך שתהיה בה נציגות של כל אזורי השכונה.
3 .הוועדה תפעל בשקיפות וסיכומי הישיבות יפורסמו לציבור.
4 .הציבור הרחב יוזמן לשיתופי ציבור של הפרויקטים השונים.
5 .הצטרפות לוועדה בהמשך תהיה רק על בסיס התחייבות להשתתפות רצופה ורצינית
במפגשים.

רשימת התכניות:

נושא סיכום
שיקוע צומת סיירת
דוכיפת
1 .יש צורך לוודא שהמידע מוצג באופן הוגן – להציג את הקיר
האקוסטי בתור פתרון סביר, כך שהוא יוצב במרחק גדול
ככל הניתן מהבתים. לאפשר לדיירים לבחור בין אפשרויות
סבירות.
2 .יש להזמין למפגש נציגים של כוחות החירום
נת"צ מאיר גרשון יש לדאוג שלמפגש יוזמנו גם בעלי העסקים לאורך הרחוב
שער דוכיפת )גט"י( עד כמה שניתן לראות מתוך הפרוגרמה שגובשה בעירייה לתוכנית,
הרי שמדובר על בניה מותאמת לציבור חרדי. ייערך שיתוף ציבור
נוסף על החלופות שמתגבשות כיום בעירייה.
חנה וסע משה דיין בעז מציין שיש צורך בחשיבה נוספת על התכנית, הפעם בדגש על
מבני המגורים, התעסוקה והמסחר ויצירת הכיכר העירונית במשה
דיין, וכיצד לנצל את ההזדמנויות שהם מייצרים עבור השכונה.
הנושא יובא בפני הוועדה.
תכנית אסטרטגית לפסגת
זאב
החברים מעוניינים שצוות המשימה לתכנית האסטרטגית יגיע ויציג
בפני הוועדה את התכנית הנוכחית. בעז יתאם את המפגש.
דיור מוגן יוספטל הועדה המחוזית החליטה להפקיד את התכנית. התכנית תופקד
בקרוב ואז ייפתח חלון הזמן להגשת התנגדויות.
ישנה התנגדות של תושבים באזור, בתיאום עם המינהל הקהילתי.
במקרה בו התכנית תקודם בכל זאת, המניהל הקהילתי יציע שכדי
ליצור קהילה מלוכדת ושילוב של הקשישים עם המרקם החברתי,
יש לבדוק אפשרות של הכנסת שטח שישרת את הציבור בתוך
המתחם: מועדון קהילתי )לדוגמה: קדמא(, מרכז התנדבות קהילתי
)לדוגמה: איחוד הצלה(, גן ילדים, חדר חוגים.
טיילת חיל האוויר מתוכנן סיור בהשתתפות תושבי האזור. יש להזמין לסיור נציגי
שיטור קהילתי
פחים מוטמנים – סבב ב'  יש צורך בהפקת לקחים מסבב א' במזרח. צריך להקדיש דיון נפרד
על נושאי הסברה, אכיפה ותהליך שיתוף הציבור הפרטני שייערך
לקראת השלב הבא. הנושא יובא בפני הוועדה בקרוב.
נחל זמרי הוועדה מכירה את התכניות ותמשיך לעקוב אחר ההתקדמות.
שדרוג גני משחקים במהלך השבועות הקרובים יתואמו שיתופי ציבור לבניית הפרוגרמה
לגנים השונים. יש להזמין למפגשים נציגי שיטור קהילתי
חניון לילה לאוטובוסים בהמשך לדיון בוועדה הפיזית אודות הפרויקט, ושיתוף הציבור
שנעשה, יש לעשות מעקב מול צוות התכנון ולוודא שניתנה
התייחסות להערות הוועדה. עדכון יימסר לוועדה.
ספורטק – רח' קראוס בעירייה גובשה פרוגרמה שהועברה בימים אלה לתכנון. התכנית
יכולה להיות תרומה משמעותית לשכונה. שיתוף ציבור ייערך
בקרוב
קידום עסקים אגף קידום עסקים בעירייה מקדם תכנית לשדרוג שדרת העסקים על
משה דיין. כשיתקבל מהעירייה מידע מפורט או לפחות מסגרת
ברורה הוא יועבר לוועדה.
קידום הניקיון בשכונה מתקיים מפגש ייעודי של פורום הניקיון בשכונה. חברי הועדה
מוזמנים להצטרף אליו.
שדרוג רחובות החברים עודכנו לגבי סטטוס הביצוע בשני הרחובות: תמיר
והמזלות.

 ג. הישיבה הבאה תתקיים בסוף חודש יולי.
נושאים לדיון )לא סופי(:
עדכון: שיקוע דוכיפת, מאיר גרשון
פחים טמונים – היערכות לקראת סבב ב'
מפגש עם צוותי תכנון של אחת התכניות: חנה וסע, שער דוכיפת, תכנית אסטרטגית.

 

רשם: בעז הלה

 

img