The Butterfly Button

הוחלט במהלך השנה האחרונה, על שדרוג מלא של רחוב השישה עשר. השדרוג כולל החלפת מיסעה ומדרכות.

יצירת מעגל תנועה בצומת עם רחוב הארבעה. הוספת ושימור עצים.

הסדרה של מקומות וסימון החנייה. טיפול נופי בכל הצד המסחרי של הרחוב.

זה כולל הורדה של הערוגות הבנויות כיום, שדרוג הגינון, יצירת טריבונות, עלייה נגישה, פינות ישיבה ושהייה. שדרוג של פינת הכושר.

השיפוץ יכלול גם את שיפוץ החזיתות המסחריות עצמן. זה כולל ריצוף השדרה המסחרית והפיכתה לישרה ומונגשת לחנויות, הסדרה של מנועי קירור ומזגנים.

בנושא החזיתות המסחריות התקיימה  בתאריך 30/10/22 פגישת שיתוף ציבור עם הסוחרים על רח' השישה עשרה.

במינהל הקהילתי ממתינים לתכנית מתוקנת ומעודכנת שתובא לידיעת הציבור. 

בנוסף, יש הצעות בדיון לגבי עיצוב הכיכרות המסחריות בפינה של רח' משה דיין.  

img