The Butterfly Button
המשרהסייעות רפואיות (הפניה לגברים ונשים כאחד)
פרטים

למינהל קהילתי פסגת זאב דרוש/ה

שם התפקיד: סייעות רפואיות (הפניה לגברים ונשים כאחד).

אחוז משרה: 10 שעות שבועיות (בין 14:00 ל- 16:00)

כפיפות: רכזת הצהרונים

שכר: 37 ₪ לשעה.

דרישות ותנאי סף:

  • אהבה לילדים
  • יכולת לתפקד במצבי לחץ
  • תשומת לב לפרטים
  • לגברים: אישור העדר עברות מין

תיאור תפקיד:

  • להיות צמודה לילד עם אלרגיה מסכנת חיים.
  • להקפיד שהוא מקבל את האוכל שמיועד לו ולא נחשף לאוכל שמסכן אותו.
  • עבודה בגני הילדים בפסגת זאב.

תחילת עבודה: מידית.

לפרטים : 054-3614393 דפנה.

 

מייל לקורות חיים
פקס
שלוחהפסגת זאב
img