טפסים

הסכם פעילות – שיעורים פרטיים יחידני/זוגי 2022-2023

אנו החתומים מטה
מבקשים בזאת לרשום את
תאריך לידה
משך כל שיעור הוא 30 דקות
אנו מאשרים ומקבלים את פרטי ההסכם כדלקמן
1. עלות השיעורים הינה כמפורט בתקנון
2.3. ידוע לנו כי החזרת חיוב מסיבה שאינה בשליטת העמותה תחוייב בעמלה בגובה 30 ₪ .
2.4. אנו מתחייבים לא לבטל ולא לשנות את ההרשאה ללא ידיעתכם והסכמתכם מראש ובכתב, בהתאם למדיניות הביטולים כמפורט להלן, וזאת עד להסדרת התשלום המלא בפועל עבור ההרשמה כאמור לעיל.
3. מועדי השיעורים ייקבעו ישירות מול המדריך/ה. לא ניתן להשאיר הודעה במשרדי הקאנטרי בנוגע לתיאום השיעורים.
4. הכניסה לבריכה היא למשתתפי השיעור בלבד, ללא מלווים.
5. במקרה של אי הגעה לשיעור, יש להודיע ישירות למדריך/ה 24 שעות לפחות לפני מועד השיעור.
6. היעדרות משיעור שנקבע ולא בוטל 24 שעות מראש לפחות, תחוייב כשיעור מתוך החבילה ולא ניתן יהיה לקבל שיעור חלופי או החזר כלשהוא עבורו. במקרה של הגעה באיחור לשיעור ע"י המשתתף, לא יוחזר הזמן או הפרש כספי.
7. לא ניתן לבטל את ההרשמה לחבילה או לחלקה ולא ניתן לקבל החזרים בעבור שיעורים שלא נוצלו.
8. תוקף החבילה עד כמות שבועות כפולה מכמות השיעורים שנרכשו בחבילה. כלומר, ניתן לנצל את השיעורים בחבילה של 5 שיעורים - עד 10 שבועות מיום רכישתה, ובחבילה של 10 שיעורים – עד 20 שבועות מיום הרכישה.
9. במקרה של טעויות גבייה, הקאנטרי שומר לעצמו את הזכות לגבות את ההפרשים.

התקנון

 

עלות השיעורים הינה כדלקמן:
 

כמות השיעורים בחבילה

5

10

15

יחידני – ילד אחד בשיעור

650

1200

____

זוגי – 2 ילדים בשיעור

1000

1800

____תקנון ההשתתפות בפעילות השחייה של הפועל ירושלים.


כללי : תקנון זה בא לשים דגש על המתואר בהסכם הפעילות ולהוסיף עליו, כל התנאים המתוארים בהסכם
הפעילות שנחתם בין הצדדים עומדים בתוקף ואינם באים בסתירה עם תקנון זה. הרישום לחוג החל מגיל 5.

 

1. שנת הפעילות של קבוצות השחייה תחל ב ראשון לספטמבר 2022 ותסתיים באוגוסט 2023.

 במהלך שנת הפעילות יתקיימו בקאנטרי שיעורי שחייה ואימונים במסגרת אגודת "הפועל ירושלים שחייה".

2. הימים בהם לא תתקיים פעילות השחייה: ערבי חג , ימי חג, ערבי זיכרון וימי זיכרון וימים נוספים בהם הקאנטרי סגור בשל עבודות תחזוקה, ימי שבתון, ימי חופשה מרוכזת או כוח עליון.   ימים אלה שוקללו במחיר הפעילות והחיוב בגין אותו חודש יהיה חיוב מלא.

תקנון התשלומים.

1. התשלום יעשה במשרדי הקאנטרי.
2. ניתן לשלם בכרטיסי אשראי – עד 4 תשלומים או בתשלום 1 במזומן/ צ'ק.
3. ההנהלה רשאית להפסיק השתתפותו של משתתף שאינו עומד בתשלומים.

הפסקת הפעילות
תתאפשר הפסקת פעילות בהתאם להוראות "הסכם הפעילות".


כללי התנהגות.

התנהגות נאותה:

יש להישמע להוראות צוות הקאנטרי ולהתנהג בהתאם להנחיות הכתובות במתקני הקאנטרי השונים תוך התחשבות בזולת.
התנהגות שאינה הולמת תגרור הרחקה מהמרכז, הנהלת הקאנטרי שומרת לעצמה הזכות להפסיק פעילותו של משתתפים אשר
לא ישמעו להוראות ו/או לא ימלאו אחר הכתוב בהסכם הפעילות ותקנון זה מבלי צורך לנמק.

1. כללי ההתנהגות המקובלים בקאנטרי חלים על משתתפי הפעילות במלואם,
יש להישמע להוראות האחראים בשטח ולהוראות הכתובות בשלטים.

2. הכניסה לקאנטרי תתאפשר 10 דקות לפני תחילת השיעור .

יש להימנע מלהביא אחים נוספים או כל אורחים אחרים שאינם חלק מהפעילות.

3. ההשתתפות בפעילות מקנה למשתתף בה את הזכות להיכנס לבריכה במהלך השיעור בלבד, בסיום השיעור יש לצאת מהבריכה ולסיים את השהיה בקאנטרי

4. ההשתתפות בפעילות מקנה למשתתף בה את הזכות להיכנס לבריכה במהלך השיעור בלבד, בסיום השיעור יש לצאת מהבריכה ולסיים את השהיה בקאנטרי.

5. הורים/ מלוים שאינם חלק מפעילות השחייה אינם רשאים לעשות שימוש במתקני הקאנטרי ובבריכה בפרט.

6. במקרים בהם משתתף החוג או מטעמו, יישאר בשטחי הקאנטרי לאחר תום השיעור, הקאנטרי שומר לעצמו את הזכות לחייב תשלום כניסה לבריכה בהתאם למחירון הקאנטרי.

 

בחתימתנו אנו מאשרים תקנון זה ומתחייבים למלא אחר ההוראות הכתובות בו.


סמנו V ליד "אני לא רובוט"
WhatsApp chat