The Butterfly Button

מעון נחל זימרי דמי רישום 2023-2024 - דמי רישום 2023-24

שלוחה יום ושעות החוג מורה/מדריך
פסגת זאב מזרח 00:00 - 00:00

מחיר לתקופה : ₪133

לחץ להרשמה
event_img

 

 

מעון "נחל זמרי" הוא מעון חדש הממוקם בפסגת זאב מזרח וצופה אל הנוף הפסטורלי של השכונה.

המעון הוא "אחיו הצעיר" של מעון "חלום קטן" וגם הוא שייך ל"מינהל קהילתי פסגת זאב"ומלווה על ידי "רשת התחלה חכמה".

המעון נפתח באופן מלא החל משנת הלימודים הנוכחית ובו שלוש כיתות- תינוקות, פעוטות ובוגרים. בשנת הלימודים הנוכחית נותרו מקומות לרישום בכיתת בוגרים.

כיוון שהמעון הינו חדש ובתהליך של צמיחה הוא טרם קיבל סמל מוסד ולכן לא ניתן להגיש בקשות לקבלת דרגות בשלב זה.

אנו פועלים על מנת לקבל סמל מוסד שיאפשר לנרשמים לשנת הלימודים הקרובה לממש את זכאותם לדרגות המגיעות להם על פי חוק.

נשמח שתגיעו להתרשם ולהכיר את צוות המטפלות-מחנכות המסור והמקצועי ואת מנהלת המעון בימים הפתוחים ולהתרשם.

במהלך הרישום תינתן קדימות לילדים ממשיכים, אחים של ילדים ממשיכים וילדים שכבר רשומים במערכת בהמתנה לשנה הבאה.

לצורך הרישום ייגבה סכום של 133 ₪ אשר יוחזר במידה ולא יהיה עבורכם מקום במעון.

תקופת הרישום למעון לשנת תשפ"ד הינה 1.2-21.2.23, י' שבט- ל' שבט.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ליאנה מנהלת מעון "נחל זמרי" 050-6357127

מעוניין לקבל מידע נוסף על מעון נחל זימרי דמי רישום 2023-2024 - דמי רישום 2023-24