האגף הפיזי – תאום, פיתוח וטיפוח סביבה


התחום הפיזי משמעותי כיום לחיים בסביבה עירונית. כדי לשפר את איכות החיים שלנו ולהפוך את הסביבה למקום נעים לחיות בו, יש חשיבות רבה למרחב הציבורי ולחלק של התושבים בו. המינהל הקהילתי בפסגת זאב פועל רבות לשיפור המצב הפיזי בשכונה. נושאים רבים כגון: חניה, תחבורה ציבורית, בניה, מבני ציבור, גנים ציבוריים וכו' מהווים מקום מרכזי בסדר היום הציבורי. שכונתנו נתברכה במעורבות תושבים, אכפתיות ונכונות לשיפור מתמיד. האגף האורבני פועל לקידום מעורבות התושבים בהשפעה על איכות חייהם.

האגף מרכז טיפול בנושאי תכנון, בינוי ותשתיות בשכונה, שיפור האחזקה השוטפת של המרחב הציבורי, שטחי הגנים והפארקים וכן גני המשחקים, בכל הנושאים הללו מתאם ומגשר האגף בין התושבים למערכת העירונית, כמו כן המתכננת אחראית לתאום תהליכי שיתוף הציבור בתכניות החדשות הנוגעות לשכונה.

בתחום הפיזי: פועלת ועדה פיזית שייעודה הגדרת מדיניות השכונה בתחום הפיזי תוך ראייה כולל של האינטרסים וצרכי השכונה, גיבוש דרכי פעולה לקידום נושאים אלה. הוועדה דנה במגוון נושאים: דרכים ותשתיות, מבני ציבור, תנועה ותחבורה, שטחים ציבוריים פתוחים, איכות סביבה, תכניות בינוי חדשות, פיתוח וטיפוח המרחב הציבורי, בניה חדשה וכד'.

נאמני וועדת היער הקהילתי - מטרתה של וועדה זו לחנך לשמר ולהגן על היער ולערוך סיורים ביער לתושבים.

מערך נאמני איכות סביבה - תושבים מתנדבים הפועלים באופן עצמאי מול המוקד העירוני 106 בדיווח ומעקב אחר טיפול במפגעים שונים במרחב הציבורי.

התחום הפיזי מלווה ותומך ביוזמות תושבים. בכל הנושאים ניתן לפנות למתכננת האורבאנית.

תושבים המעוניינים להצטרף לפעילות באחת המסגרות ולתרום לקידום איכות החיים והסביבה צרו קשר עמנו במנהל הקהילתי בעז הלה.

מוקד 106- נותן מענה לתלונות התושבים על כל מפגע בשכונה. להקפיד לקבל מס' תלונה.

ליצירת קשר : fizi@pisgatze.matnasim.co.il

 

img
WhatsApp chat