The Butterfly Button

*העבודה הסתיימה במהלך שנת 2022 

התקיים כנס תושבים עם נציגי העיריה וחברת הניהול.

לקריאת סיכום הכנס לחצו כאן >>> פחים טמונים - סיכום מפגש

 

בזמן הקרוב יחל תהליך התקנת פחי אשפה מוטמנים ברוב הרחובות בשכונה.

מוצגות לכם כאן התכניות למיקומים של הפחים החדשים.

 

לנוחותכם, כל התכניות בשכונה מחולקות ל-10 מפות אזוריות, בהם ניתן לראות את המיקומים המתוכננים.

היכנסו למפת ההתמצאות כדי לראות באיזו מפה אזורית הרחוב שלכם נמצא.

 

ככלל, המיקום של פח חדש יהיה במיקום של הפח הנוכחי, אלא אם יש תשתיות תת קרקעיות שלא מאפשרות חפירה באותו מקום.

הציבור מוזמן להגיב על התכניות.

ניתן לבקש לשנות את התכניות (הזזת מיקום, תוספת פחים) במקרה שבו יש הצדקה מיוחדת.

כל הערות הציבור יועברו לגורמים האחראים בעירייה.

הגשת הערות לתכנית תתבצע דרך הטופס המקוון בקישור הזה:  לטופס המקוון לחצו כאן

ניתן לשלוח מייל אל המתכנן השכונתי בעז הלה: [email protected]

 

מפת התמצאות:

מפת התמצאות 1

 

מפות אזוריות:

מפה אזוריות 1

מפה אזוריות 2

מפה אזוריות 3

מפה אזוריות 4

מפה אזוריות 5

מפה אזוריות 6

מפה אזוריות 7

מפה אזוריות 8

מפה אזוריות 9

מפה אזוריות 10

 

מפות מוגדלות של פחים לפי רחובות 

 
img