The Butterfly Button

העבודות להנחת מסילות רכבת קלה להארכת הקו האדום מתחילות בחודש אוקטובר 2020.

מבצע העבודה היא חברת שפיר, שתהיה גם המפעילה של הקו (תחליף את חברת סיטיפס בקרוב).

פרטים נוספים על העבודות מופיעים במצגת המצורפת.

לפייה במצגת לחץ כאן

לצפייה במצגת באתר

img
WhatsApp chat