The Butterfly Button

לקבלת העדכונים ישירות למייל >>> לחצו כאן

פסגת זאב – מתכננים ביחד איך אפשר להיות בעניינים? 
אתר המינהל הקהילתי 

# דף הפייסבוק של המינהל 

קבוצת הפייסבוק תכנון אורבני בפסגת זאב 

רשימת תפוצה במייל 

בעז הלה, מתכנן שכונתי, לרשותכם: [email protected]

עדכונים שכונתיים – התחום האורבני 18.08.20 >>> למעבר לדף מונגש לחצו כאן
להורדת הקובץ לחצו כאן

עדכונים שכונתיים – התחום האורבני 10.09.20 >>> למעבר לדף מונגש לחצו כאן
להורדת הקובץ לחצו כאן

 עדכונים שכונתיים – התחום האורבני 24.09.20 >>> למעבר לדף מונגש לחצו כאן
להורדת הקובץ לחצו כאן

 עדכונים שכונתיים – התחום האורבני 08.11.20 >>> למעבר לדף מונגש לחצו כאן
להורדת הקובץ לחצו כאן

 עדכונים שכונתיים – התחום האורבני 07.12.20 >>> למעבר לדף מונגש לחצו כאן
להורדת הקובץ לחצו כאן

 עדכונים שכונתיים – התחום האורבני 18.02.21 >>> למעבר לדף מונגש לחצו כאן
להורדת הקובץ לחצו כאן

עדכונים שכונתיים – התחום האורבני 26.04.21 >>> למעבר לדף מונגש לחצו כאן
להורדת הקובץ לחצו כאן

עדכונים שכונתיים – התחום האורבני 03.05.21 >>> למעבר לדף מונגש לחצו כאן
להורדת הקובץ לחצו כאן

עדכונים שכונתיים – התחום האורבני 16.06.21 >>> למעבר לדף מונגש לחצו כאן
להורדת הקובץ לחצו כאן

עדכונים שכונתיים – התחום האורבני 25.07.21 >>> למעבר לדף מונגש לחצו כאן
להורדת הקובץ לחצו כאן 

עדכונים שכונתיים – התחום האורבני 26.08.21 >>> למעבר לדף מונגש לחצו כאן
להורדת הקובץ לחצו כאן

עדכונים שכונתיים – התחום האורבני 09.09.21 >>> למעבר לדף מונגש לחצו כאן
להורדת הקובץ לחצו כאן
 

עדכונים שכונתיים – התחום האורבני 20.10.21 >>> למעבר לדף מונגש לחצו כאן
להורדת הקובץ לחצו כאן

 
img