The Butterfly Button

גינת סחב"ק נמצאת בצפון השכונה על צומת משה דיין שמחה הולצברג.

הגינה היא קהילתית לחקלאות וגינון היא מקום לתרבות וחינוך וכפי שהוגדרה על ידי חבריה, מבקריה ונותני התמיכה בה כמקום "חינוכי ושיקומי".

בגינה מקיימים פעילויות חברתיות – קהילתיות בשיתוף אירועים שונים מיועד לכלל הגילאים והתושבים.

הגינה מחולקת לשני איזורים:

- איזור פרטי

- איזור קהילתי.

באיזור הפרטי ניתן לקבל שטח אדמה שבה תוכלו לגדל צמחי תבלין, ירקות, פרחים וכדומה והכי חשוב להיות חלק ממשפחת פעילי גינת סחב"ק

img