The Butterfly Button

ניצנים בחופשות הפסח תשפ"ד

בגני הילדיםההרשמה לכלל הילדים תתקיים בתאריכים 14-20.3.24

באמצעות אתרי המינהלים הקהילתיים

כולם מחויבים ברישום!

שימו לב- יום חמישי (18/4/24) הקייטנה תסתיים בשעה 13:00.

ימי הפעילות :

ימים א'-ה 14-18.3.24 ' ו'-י' בניסן

יום קצר : 7:30-13:00 לכלל הילדים

יום ארוך : 7:30-16:00 לילדי הצהרונים בלבד

עלות : 50 ₪ למשתתף, נדרשת הרשמה לכלל ילדי הגן

ילדי החינוך המיוחד

תוכנית הבוקר לכלל ילדי הגן תפעל בשעות 7:30-13:00

הצהרונים לילדי צהרוני ניצנים בין השעות 7:30-15:00

בהתאם לזמני ההסעות

- פעילות ניצנים בחופשות תיפתח על פי נתוני הרישום בפועל
- יתקיימו איחודים בין מסגרות , יש להירשם בקישור המשותף.
- הפעילות אינה כוללת ארוחת בוקר, באחריות ההורים לשלוח
- דמי השתתפות בסך 50 ש"ח יגבו מהנרשמים


לפרטים נוספים ובירורים במייל | Nitzanim23@gmail.com

img