The Butterfly Button
אנו שמחים לבשר על התנעה מחדש של תהליך שיתוף בנושא ניקיון השכונה שקידמנו לפני תקופת הסגר!
אנו נתכנס ב23/6 בשעה 19:00, מינהל הקהילתי, לפגישה עם נציגי הרובע האמונים על תחום הניקיון.
מטרת הפגישה היא עדכון הדדי של התושבים ובעלי התפקידים בנוגע לניקיון השכונה ומה ניתן לעשות על מנת לשפר אותו עוד.

מי שמעוניין להגיע, נא לכתוב מייל למשה העובד הקהילתי - kehilatire@gmail.com
 
 
img