The Butterfly Button

תושבים יקרים,

בקרוב יתחילו העבודות להתקנת פחים מוטמנים ברחוב נתיב המזלות, כהכנה לקראת שדרוג מקיף של הרחוב.
אנא עיינו במפות המצורפות, בהן מסומנים המיקומים של הפחים המוטמנים. ככלל, פח מוטמן יוצב במקום בו היתה מכולת אשפה, אלא אם יש תשתיות תת קרקעיות שלא מאפשרות זאת.
להערות בקשר לפחים המוטמנים ניתן לפנות למתכנן השכונתי

במייל: fizi@pisgatze.matnasim.co.il

נמשיך לעדכן לקראת השדרוג המקיף עם מידע נוסף.

 

מקטע דרומי (PDF)

מקטע צפוני (PDF)

 

נתיב המזלות מפות מוגדלות (PDF)

img