חיפוש באתר

כללי

שו"ת בחירות

חברי הנהלה- מה בתכלס הם עושים שם?

ההנהלה נפגשת לפחות 6 פעמים בשנה, מקיימת דיונים בסוגיות עקרוניות, כלליות הנוגעות להתנהלות של המינהל, ומקבלת החלטות באמצעות הצבעה דמוקרטית על פי עקרון הרוב.

מפגשי ההנהלה מתקיימים תמיד בשעות אחר הצהרים והערב ומתואמים זמן רב מראש כדי שחבריה ההנהלה יוכלו להיערך למפגשים ולשריין את המועד להם.

בין המפגשים חברי ההנהלה מהווים אוזן קשבת לתושבים וסנסורים רגישים להלכי הרוח והשיח בשכונה. את המידע שהם קולטים מהשטח הם מביאים למינהל לצורך מציאת פתרונות ובניית מענים רלבנטים לסוגיות המעסיקות את התושבים.

בנוסף חברי ההנהלה שותפים לועדות תושבים שמתכנסות סביב סוגיות המעסיקות את השכונה. לועדות אלה יש סמכות המלצה בלבד. תפקידן לעשות עבודת בירור, בדיקה והכנה בסוגיות שונות ולהביא את המלצותיהן בפני ההנהלה לצורך קבלת החלטות. ההשתתפות של חברי ההנהלה בועדות השונות היא בהתאם לבחירתם לפי תחומי העיניין הידע שלהם והנושאים שאותם הם מבקשים לקדם בשכונה.אילו תכונות נדרשות כדי להיות חבר/ת הנהלה?

חברי הנהלה טובים הם אנשים שאכפת להם מהשכונה והם רוצים בטובתם של תושביה
אלה אנשים שיש להם ידע כללי רחב, יכולת ביטוי בכתב ובעל פה, תקשורת בין אישית טובה ונכונות להגיע להסכמות.
רצוי, אבל לא חובה, שיהיה להם ידע מוקדם והבנה במערכות כספים ותקצוב ו/או בהעסקת עובדים ו/או בבקרה.
כמו כן, ידע והיכרות עם המערכת העירונית מהווים יתרון.
לא נדרש זמן רב מאוד כדי להיות חבר הנהלה. גם אנשים עובדים, עסוקים ופעילים יכולים להצליח מאוד בתפקידם כחברי הנהלה. חברי הנהלה בוחרים את מינון המעורבות המתאים להם, ולעיתים השקעה של זמן מועט, אך מדוייק ואיכותי של חבר/ת הנהלה מניבה ערך רב למינהל ולשכונה.


האם התפקיד הוא בהתנדבות?

כן. אכן לא ניתן שכר עבור חברות בהנהלה, אך מובטח סיפוק רב, תחושת ערך ומשמעות ורווח נקי מקידום השכונה.


מי יכול להתמודד?

מי שהוא בן 21 שנה ומעלה ביום הבחירות.
תושב השכונה.
בעל ניסיון בפעילות קהילתית, התנדבותית או ציבורית במשך שנתיים לפחות.
השתתף במפגש הכנה למועדים שיתקיים לפני הבחירות ויפורסם באתר המינהל והעירייה.
השתתף בקורס להכשרת נבחרי ציבור שיתקיים לאחר הבחירות (נוכחות בלפחות 80% מהקורס).
איננו חבר מועצת העיר ירושלים, ולא משמש כחבר הנהלה מטעם העירייה במינהל קהילתי אחר.
לא משמש בתפקיד שיש בו ניגוד עינינים.
שלא חויב בפסק דין סופי על עבירה, שיש עמה קלון, בתוך 5 שנים שקדמו ליום הבחירות וסיים לרצות את עונשו בין אותה עבירה.מה דרוש על מנת להתמודד?

50 חתימות המלצה של בעלי זכות בחירה מאזור הבחירות הרלבנטי.
הצהרה בחתימת המועמד/ת על עמידה בכל התנאים המפורטים בתקנון הבחירות ומחייבים לצורך הגשת מועמדות.
התחייבות לקיים את הוראות מסמכי היסוד של המינהל ולקיים את החלטותיו.
מילוי טופס פרטים אישים.
הוכחה על מגורים בשכונה (צילום תעודת זהות או חוזה שכירות ואישור על תשלום ארנונה).

 


איך מגישים מועמדות?

מורידים את הטפסים הרלבנטים מאתר המינהל (יועלו בהמשך).
ממלאים ומחתימים.
מצרפים מסמכים נדרשים.
מגישים לועדת הבחירות המקומית בערוצים שיפורסמו על ידה.
המועמדות תוגש לועדת הבחירות לא יאוחר מ- 45 יום לפני יום הבחירות.


מי יכול לבחור ?

כל תושב המתגורר בשכונה מגיל 17 ומעלה, בתנאי שכתובתו רשומה בתעודת הזהות, או שהוא מתגורר בשכירות ויכול להציג את חוזה השכירות ואישור על תשלום הארנונה. כל תושב יכול לבחור רק באזור שאליו הוא משתייך.איך יתנהלו הבחירות?

הבחירות להנהלה הציבורית יהיו בחירות אזוריות. השכונות יחולקו למספר אזורי בחירה, על פי החלטת ועדת הבחירות המקומית. בכל אזור יגישו התושבים המעוניינים את מועמדותם לשמש כנציגי האזור בהנהלה. המועמד שיקבל את מירב הקולות באזור שלו, ייבחר כחבר בהנהלת המינהל הקהילתי. פירוט אזורי הבחירה, רשימת המועמדים ומיקום הקלפיות יתפרסמו על ידי ועדת הבחירות המקומית בעיתון השכונתי, על גבי לוחות המודעות בשכונה, באתר האינטרנט של המינהל הקהילתי ובערוצי המדיה השונים.מתי יתקיימו הבחירות?

הבחירות יתקיימו ב - 17 בנובמבר 2020 .

צרו קשר:
  • מינהל קהילתי פסגת זאב
  • משה דיין 135
  • ירושלים
  • 02-5848900
  • פקס: 02-5848910
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות