The Butterfly Button

הטבע קורא לכם!            

פרוייקט ה-500 מגיע לאתרי הטבע שבצפון העיר

הטבע בצפון ירושלים מפתיע בכל פעם מחדש, והוא לא היה מבייש אף שמורת טבע. גודל השטח, המגוון וכמות בעלי החיים אינם ברורים מאליו ואף ייחודיים. לצד זאת, הטבע הסמוך לעיר רגיש במיוחד, עצם קרבתו אל בתי מגורים מזמין עליו סכנות רבות. אתרי בנייה, צמצום השטחים הפתוחים, זיהומים מסוגים שונים ועד אשפה קלה המושלכת אף בלי משים מידי מבקרים, כל אלו מהווים סכנה גדולה עבור חיי בעלי החיים ועתיד השטח.

רבים מאתנו יצאו בתקופה זו לחל"ת ממקומות העבודה הקבועים, ורשות הטבע והגנים יצאה ב"פרויקט ה-500". היא בחרה להעסיק 500 עובדים שיעסקו בהגנה על החי והצומח בישראל, באמצעות נקיטת פעולות לשמירת הטבע. בשבוע שעבר הגיעו לשכונות פסגת זאב ונווה יעקב קבוצת "ה-500" של מרחב ירושלים ברט"ג, לניקיון ביער הקהילתי יער מיר ובאתר הטבע עירוני קהילתי נחל זמרי. שטחים אלו אמנם אינם שמורות טבע אך אלו הם יובליו העליונים של נחל פרת הזורם אל שמורת טבע ומשם אל ים המלח, ובשטח שני אתרים אלו משגשגת אוכלוסיית הצבאים ככל הנראה הגדולה ביותר באזור ירושלים. ללא ספק מדובר באזור בעל ערך אקולוגי רב, ורשות הטבע והגנים רואה חשיבות גדולה בהגברת המודעות והגנה על חיות הבר שבמרחבים אלו מפסולת וסכנות נוספות המאיימות על השטחים הפתוחים.

מעורבות רשות הטבע והגנים בשטחים הפתוחים בירושלים נובעת מתוך שותפות אמת לשמירה על השטחים הפתוחים וחיות הבר שנותרו בירושלים, הפעילות הינה חלק משיתוף פעולה הדוק עם קהילת נחל זמרי שבפסגת זאב ועם תושבי השכונה. הודות לפעילים המקומיים, מינהלת רובע צפון, קרן קיימת לישראל ולעיריית ירושלים הפרויקט יצא לפועל. כעת כל שנותר הוא להעביר את השרביט אל התושבים הגרים בסמוך. אנו קוראים לציבור התושבים ולגורמים העירוניים לסייע לנו לשמור על הטבע שנותר לנו בירושלים – שמרו על הטבע שלנו נקי ובטוח, טיילו בהנאה ואספו את האשפה. עבורנו ועבור הדורות הבאים.

img