The Butterfly Button
לפניכם סימון אתרים נבחרים בפסגת זאב על בסיס מפות גוגל.
ע"י הרחבה או לחיצה על הלחצן הימני העליון ניתן לבחור גילוי/הסתרה של שכבות ומידע על המפה.
 
 
1. אתרי טבע
 
 
2. ארכיאולוגיה
 
2
 
3. הנצחה
 
 
4. תצפיות ונקודת עניין
 
 
5. מסלולי הליכה, טיילות נוף ופארקים
 
 
6. מפה כללית של כל התחומים יחד בכשכבות
 
 
 
img