The Butterfly Button

קורה עכשיו

 

1 .שדרוג רחוב נתיב המזלות
שמחים להודיע שהעבודות לשדרוג הרחוב יחלו בשבוע הקרוב.
מפגש תושבים בזום יתקיים ביום חמישי )8.13) 

בקישור הזה: לחץ כאן

 

2 .שדרוג רחוב שמואל תמיר
העבודות ברחוב בעיצומן, מטרת הפרויקט היא הוספת חניות על ידי הפיכת הרחוב לחד-
סטרי.
נעשים מאמצים לצמצם את ההפרעה לתושבים בזמן העבודות.
עדכונים בקישור הזה, לגבי חניה ראו הקישור הזה (פייסבוק) 

 

3 .מעגל תנועה ברחוב השישה עשר
מבוצע בימים אלו מעגל תנועה בצומת השישר עשר – סיירת ירושלמית.
עוד פרטים בקישור הזה

 

מתכננים

 

1 .טיילת חיל האוויר
הטיילת היא יוזמת תושבים לשדרוג המרחב הציבורי ויצירת טיילת איכותית לרווחת
התושבים.
התקיים סיור תושבים ובו העמקנו את התכנון וביטאנו את הרצונות של התושבים.
התוצאות נמצאות באתר האינטרנט בקישור הזה

 

2 .שדרוג גן ברחוב ראובן ארזי
התקיים מפגש תושבים בשטח הגן ובו העלינו את הרצון לשדרג את הגן.
הבקשות הועברו לעיריה, ניתן לראות את הסיכום באתר האינטרנט בקישור הזה

 

3 .מתחם מגרשי ספורט פסגת זאב מזרח
החל תכנון מתחם ספורט ברחוב קראוס.
בימים אלו מופץ שאלון לתושבים ואנחנו מבקשים מהציבור לשתף אותנו ברצונות
ובקשות.
השאלון בקישור הזה

 

4 .ישיבת הוועדה הפיזית ותכנית "שער דוכיפת"
הוועדה הפיזית נפגשה עם צוות התכנון של התכנית המתוכננת למתחם גט"י.
סיכום הפגישה והקלטת המפגש יעלו לאתר תוך מספר ימים.

שיבת הוועדה הפיזית ותכנית "שער דוכיפת"
פסגת זאב – מתכננים ביחד איך אפשר להיות בעניינים? 
אתר המינהל הקהילתי # דף הפייסבוק של המינהל # קבוצת הפייסבוק תכנון אורבני בפסגת זאב 
רשימת תפוצה במייל # פורומים גאוגרפיים )ווצפ(: פורום מרכז; מזרח; צפון; מערב; דרום.

img