The Butterfly Button


שדרוג רחוב הארבעה
זה באמת קורה, ולכן חשוב שתשתתפו כבר
בשלבים מוקדמים.
ביום רביעי הקרוב, 2..4 ניפגש בשעה 81.:0
בפינת רחוב הארבעה/השישה עשר )הפסל הכחול,
בי"ס מדעי-טכנולוגי(.
במפגש יהיו צוות הפרויקט שיציג לנו את התכנון
הראשוני – שינויים במבנה התנועה, חניה,
בטיחות בדרכים.
האם לדעתכם כדאי להוסיף תחנות אוטובוס
ברחוב? זו אפשרות שנדון בה.
זה השלב שבו הכל פתוח ואתם יכולים להביע את
דעתכם ולהשפיע על עיצוב הרחוב בשכונה שלכם.
מתכוונים להשתתף? שלחו הודעה בווצפ <<
http://wa.me/972532850252
מפגש תושבי סיירת דוכיפת
תושבי הרחוב מוזמנים למפגש עם הנהלת
המינהל.
אנחנו בישורת האחרונה ונתכנס כדי להבין את
האפשרויות שעומדות לפנינו ביחס לשיקוע
ולפתרונות אקוסטיים.
המפגש יתקיים במינהל הקהילתי )תו סגול( ביום
41:11 בשעה 4.2 ,ראשון
כדי לרענן את הזיכרון אתם מוזמנים לעיין
בסיכומים עד כה באתר האינטרנט
מוסיפים עצים ברחוב
יש דבר מאוד פשוט שאתם יכולים לעשות כדי
להוסיף עוד עצים ברחוב:
העיריה מנהלת מבצע שתילת עצי רחוב בערוגות
הריקות בכל רחבי העיר.
נשתלו כבר 111,8 עצים, כולל עשרות בשכונה
שלנו.
יש כוונה לשתול בכל הערוגות הריקות בעיר, כולל
ערוגות סגורות.
העיריה מבקשת את עזרת התושבים במיפוי
ערוגות ריקות, על ידי שאלון פשוט שממלאים
מהסמארטפון.
נשמח מאוד שתתרמו את המיפוי שלכם! קישור
https://arcg.is/0zPiPH >> לשאלון
והנה סרטון נחמד של "כאן" על תרומתם של
העצים לקירור הרחובות, לקראת הקיץ ...
https://www.facebook.com/groups/3233
056973421017/permalink/400775875595
/0831
הרכבת הקלה מתחדשת
חברה חדשה נכנסה להפעיל את הרכבת הקלה,
הכירו את "כפיר".
עקרונית השינוי לא אמור להשפיע על הנוסעים
)אולי נזכה לשירות לקוחות וביצועים טובים
יותר(, הרב-קו שלכם עדיין בתוקף והנסיעות
מתבצעות כרגיל.
יש לנו קבוצת ווצפ של נוסעי הרכבת הקלה
בפסגת זאב, אם עוד לא הצטרפתם – לחצו עכשיו
https://chat.whatsapp.com/CCv7AsNdFIT
DknzCyKz94r
הרכבת הקלה מתארכת
הנחת מסילות הרכבת לכיוון נווה יעקב –
העבודות מתחילות בימים אלו.
העבודות יהיו בשעות היום וללא הפרעה לתנועת
הולכי רגל ומכוניות )אם יהיה שינוי, נעדכן(.
משך העבודות – כשנה וחצי.
/https://j-lrt.co.il כאן פרטים עוד
נתקלתם בבעיה? התקשרו למספר שבמודעה

img