The Butterfly Button

כל מי שגר בפסגת זאב

משבחה ואומר כמה אותה אוהב
שכונה הגובלת בספר המדבר
לא הכל מבינים במה המדובר

תושבי הערים חדשות לבקרים
מתלוננים על זיהום רעשים וזרים
איך הגיעו למצב לא ניסבל
שביתם מבצרם חשים כי נחבל

בוקר וערב מחשבים מחדש
המיאוס בשכונה ובעיר שגדש
לא נעים לגדל ילדים בשלט
היאוש שבלב טרם נקלט

מי שנזכרו שיש עוד ערים
איך ישיגו דירה מנדלניסטים יקרים?
למען המשפחה הכל יעשו
הכל כבר ניסו ובכל מאסו

יש המתונים שיבדקו שוב ושוב
היכן ילדיהם יגדלו זה חשוב
לאחד אז ניגלה שיש פתרון
גם אם יהיה זה מוצא אחרון

ירושלים יפה סביב לה הרים
בירושלים שכונות עמוסות דיירים
ובכל שכונה הכל בה נהיר
גם כשחיים לצידו של הטבע בעיר


שכונה עירונית על ספר המדבר
אוכלוסיית אנשים צמחים וחיות בר
בפסגת זאב שלושה נחלים
המייחדים לשכונה מראות נעלים


הנחלים שואבים אליהם מטיילים
נקשרים למקום ומיד מתגלים
כמתנדבים אמיצים יעילים וטורחים
שאת הטבע העירוני שבספר המדבר מטפחים

בספר המדבר נהנים מהנוף
בספר המדבר אין לנו חוף
תנאי הסביבה מכתיבים פה חיים
לאדם לצומח ולבעלי החיים.

נכתב ב 7.2.2021
צילום : יעקב בן בונן

img
WhatsApp chat