The Butterfly Button

אז למי שעוד לא שמעה,
קמה לה קבוצה קטנה ומהממת של תושבים ותושבות שהחליטו שהפעם זה קורה - ומקימים בשכונה בר קפה שכונתי קהילתיס

ואיפה אתםן בתמונה - איפה שתרצו להיות!
בר שכונתי שיקום רק בזכות כולנו-
אבל לא מתחילים בלי שם.
בואו להשפיע על בחירת השם ההיסטורי שייזכר לדורות >> לחצו כאן למעבר לקישור

* עובדת בונוס : מי שיבריק עם שם חדש ויצירתי שייבחר ברוב קולות - יתזכה בבירה ראשונה חינם בבר שיפתח!

img