The Butterfly Button


ביקור ראש העיר בנחל זמרי
פארק נחל זמרי הוא אחת התכניות המרתקות בשכונה שלנו.
נחל זמרי, אתר טבע עירוני בלב השכונה, המחבר סביבו טבע
ויוזמה קהילתית. הנחל צפוי לעבור פיתוח משמעותי כדי
להנגיש עוד יותר את הטבע לתושבים, תוך שמירה ושימור
המרקם הטבעי הייחודי. ראש העיר הגיע עם בכירי העיריה
והמתכננים כדי לראות את הפלא, וכמובן שגם כמה צבאים
השתתפו בסיור. ראש העיר נתן את ברכתו לתכנית והנחה
להתחיל בהקדם בעבודה על השטח. אם עוד לא הכרתם את
התכנית, היכנסו לאתר האינטרנט שלנו בקישור הזה.
משדרגים את רחוב הארבעה
בשבוע שעבר פגשנו את מנהל הפרויקט שאחראי
על קידום הפרויקט. הרחוב יעבור שדרוג מקיף
לכל אורכו. מדרכה מרוצפת חדשה, אספלט
וסימונים חדשים בכביש, טיפול בבעיית הרמת
הרצפה על ידי שורשי עצים, תאורה וספסלים
חדשים, מעברי חצייה ובטיחות להולכי רגל. אנחנו
במינהל נדאג לאסוף את הבקשות שלכם ולשתף
אתכם לכל אורך הדרך, בשלב התכנון ובשלב
ביצוע העבודות. אתך תעזרו לנו להגיע לתכנון טוב ותהו העיניים שלנו בשטח. לשם כך פתחנו קבוצת ווצפ
ייעודית, תושבי הרחוב והסביבה מוזמנים להצטרף
לחצו כאן 

סיור מיוחד בפסגת זאב, במסגרת הפסטיבל העולמי "הליכות ג'יין"
בואו להכיר את השכונה במבט שלא הכרתם!
פסטיבל הליכות ג'יין הוא פסטיבל עולמי של עירוניות,
חיי העיר והרחוב. זה אירוע בו זמני של ערים בכל רחבי
העולם, של אנשים המסיירים ברגל ברחובות
המוכרים, ולומדים להכיר אותם במבט אחר.
עפר גרידינגר הוא המנהל היוצא של אגף תכנון העיר
בעירית ירושלים, והוא ינחה אותנו בסיור מרתק
בשכונה.
טיילת רחמילביץ - הגן המונגש, חמישי 6.5 17:30.
מוזמנים מרחוק ומקרוב!
https://www.facebook.com/events/455404519077501 :בפייסבוק אירוע

img