The Butterfly Button

לפני מספר חודשים הוקמה קבוצת תושבים הפועלת לניקיון השכונה בנושא צואת הכלבים.
הקבוצה חשבה איך נסביר זאת לילדים? שעל הסביבה אנו שומרים?
נייצר שלטים.
בחיבור שנעשה בין המנהל הקהילתי לבה"ס פסגת דוד.
יצאנו לדרך בפרויקט "שלטים מעודדי ניקיון"
המורה תהילה יצחקי וילדי כיתה ה' הכינו שלטים בנושא ניקיון הסביבה.
אתמול, תלינו את השלטים יחד בגינת הכלבים ברח' רחמילביץ.

img