The Butterfly Button

פסטיבל צמי"ד מתקיים כל שנה בחודש יוני ביוזמת מחלקת צמי"ד במינהל קהילתי פסגת זאב כחלק מיוזמת עירית ירושלים זאת במטרה לתת לאוכלוסיית צמי"ד (צרכים מיוחדים) ברחבי העיר במה מכובדת לחשוף את כישרונם ופעילותם לציבור הרחב. מוזמנים לעקוב אחר האירועים השונים לילדים ומשפחות בפייסבוק ובאתר המינהל הקהילתי.

img