אגף חירום וביטחון של רובע צפון יחד עם וועדת חירום וביטחון של המינהל
רוצים לשמוע אתכם התושבים
על מנת לשפר ולייעל את נושא הביטחון
מצ"ב קישור לסקר שהוכן בנושא: לחצו כאן למעבר
בברכה
משה טוטיאן רכז ביטחון רובע צפון
דביר לב קב"ט מוסדות חינוך
שרון לוי רכז ביטחון מינהל
יונתן לוי יו"ר וועדת חירום וביטחון

img
WhatsApp chat