The Butterfly Button

*כל הפרטים על הרישום לצהרוני "ניצנים" בגני הילדים*

זהו הקישור להסדרת הרישום: לחצו כאן

*שימו לב המועד האחרון לרישום 8.8.21*


· תכנית ניצנים תפעל בימים א'-ה' מסיום הלימודים בגן ועד לשעה 16:30 (בגני חנ"מ עד השעה 16:00 ובהתאם למסלולי ההסעה שנקבעים ע"י העירייה), ובימי החופשה של מערכת החינוך בשיתוף עם ארגון ההורים.

· התכנית מהווה רצף חינוכי לפעילות בשעות הבוקר ומתקיימת בתוך מסגרות החינוך בגני הילדים בהתאם לשיבוץ הבוקר

· במסגרת הצהרונים תוצע תכנית חינוכית, הכוללת חוגי העשרה, תכנית פדגוגית וארוחת צהריים מזינה

· צהרוני ניצנים מופעלים ע"י המנהלים הקהילתיים בירושלים בהתאם להנחיות משרד החינוך

· המחיר יעמוד על 335 ₪ ויותאם רטרואקטיבית ומותנה בקבלת קול קורא ותקציב של משרד החינוך

· *פתיחת צהרון בגן מותנית במינימום 22 משתתפים* (בגני חנ"מ נדרש מינימום של 8 ילדים)

· רישום לאחר חודש ספטמבר יחויב בתשלום עבור חודש נוסף כחלק מהתוכנית השנתית התוספתית

· חלה חובת דיווח על *ילד עם רגישות/אלרגיה למזון* במייל iznurit@jerusalem.muni.il

· *רישום מוקדם מבטיח היערכות מיטבית! רישום מאוחר מחויב בדמי הרשמה מאוחרת!*


img
WhatsApp chat