The Butterfly Button

נת"צ ברחוב מאיר גרשון
קיימנו מפגש תושבים בזום, השתתפו נציגי ההנהלה,
צוות מתכנני הפרויקט ותושבי השכונה.
דיברנו על היתרונות והחסרונות של התכנית, על
האוטובוסים החדשים שיפעלו בקרוב בשכונה, על
הצורך לשפר את התחבורה הציבורית ועל דרכים
להקל על הפקקים בפסגת זאב מזרח.
בשורה התחתונה, הנהלת המינהל הקהילתי הגישה
את העמדה שלה לעיריה, ובה נאמר שיש צורך
בשיפור התכנית, כך שיהיה נת"צ על חלק ארוך יותר
מהרחוב כדי לאפשר לנוסעים באוטובוס באמת
לעקוף את כל הפקק. וכמובן, הנת"צ צריך להיות
כנתיב נוסף וללא פגיעה בנתיבי רכב פרטי, כולל
בדיקה האם הרמזורים ישפרו את זרימת התנועה.
המכתב מטעם ההנהלה פורסם באתר האינטרנט של
המינהל הקהילתי, יחד עם מקבץ שאלות ותשובות על
התכנית, וסיכום המפגש. מוזמנים לעיין בקישור הזה

ירידה ליער מיר
אם אתם תושבי פסגת זאב צפון, ודאי שמתם לב
שהירידה ליער מיר מרחוב מזל טלה נחסמה. מתבצע
שם פרויקט בנייה למגורים. פנינו לעיריית ירושלים
בבקשה להסדיר בהקדם שביל חדש בסמוך, כדי
לדאוג למבקרים ביער לגישה נוחה ובטוחה. אם אתם
רוצים לסייע בקידום הנושא, או בפעילות למען יער
מיר בכלל, כתבו חזרה במייל, ישנה קבוצה של
תושבים פעילים למען היער ואתם יכולים להצטרף
לעשייה.

פנייה לרחוב מזל טלה
עוד בעניין רחוב מזל טלה, הפעם למכוניות. קיימנו
מפגש תושבים בנושא, יחד עם הרצל נציג ההנהלה,
אבישי יו"ר המינהל, נציגי רובע צפון והמינהל
הקהילתי. היתה הסכמה בין התושבים שצריך לפתוח
מחדש את הפנייה שמאלה ממשה דיין אל מזל טלה.
סוכם שהמינהל הקהילתי יפעל בשיתוף התושבים כדי
לקדם את הנושא מול העירייה. נעדכן.

המפה של השכונה - עכשיו ב-Waze!
נוספו כל המיקומים החשובים בשכונה באפליקציית
ווייז, האם כבר ביקרתם בכולם?

מוסדות ציבור:
החניון ברחוב גל: קרית עמנואל מורנו; ספרייה עירונית
פסגת זאב; קאנטרי פסגת זאב; מרכז לחדשנות
חינוכית איפכא; זאביק פאב קהילתי )חדש!(; שלוחת
המזרח מינהל קהילתי פסגת זאב.
גינות ציבוריות ופארקים:
פארק עמנואל מורנו ;גן הצב ;פארק עדָסָה )ברחוב
יום טוב עסיס( ;גן הגבורה; טיילת הגבורה ;הגן
המונגש פסגת זאב ;גן הנופלים ;טיילת דרך
ההולכים ;כיכר פסקל )רחבת טוניק( ;אמפי טוניק
)ליד בתי הספר(
טבע עירוני:
חניון קראוס - נחל זמרי )חניון מומלץ לכניסה לנחל
ולשביל ההליכה( ;גן הבוסתן )כניסה ליער מיר, משה
דיין פינת נתיב המזלות( ;מנזר הצבאים ;פארק
התצפית/חורבת כעכול )ברחוב יוסף נדבה( ;הגבעה
הארכיאולוגית )רחוב השיריונאי( ;גינה קהילתית
פסגת זאב ;שמורת פרחי הבר )נווה יעקב(; כוכביא -
מצפה כוכבים קהילתי ;אתרים ביער מיר: מעלה
הצנחנים; חניון הצנחנים )חניון קק"ל, כניסה רגלית(;
אנדרטאות ביער.

אם יש לכם שאלות על מה שכתוב כאן, או שאתם
רוצים מידע על נושאים נוספים - פנו אלי במייל:
fizi@pisgatze.matnasim.co.il
כדאי גם לחפש מידע באתר האינטרנט של המינהל
הקהילתי, בעמוד תכנון אורבני. קישור
קיץ נעים!
בעז
מתכנן שכונתי

img