The Butterfly Button

 

תושבי פסגת זאב יקרים,

שתהיה לנו שנה עם עקומה שטוחה

עם קירוב חברתי בקרבה בטוחה

עם פרנסה מצוינת וחיי רווחה

עם מפגשים בהשתתפות כ-ל המשפחה

 

שתהיה לנו שנה עם בריאות טובה

שבבית ובחוץ נחווה שלווה

שנטייל, שנבלה, שנצרוך תרבות עשירה

שנחזור במהרה לשגרה.

 

מאחלים:

הנהלת המינהל הקהילתי

צוות עובדי המינהל הקהילתי 

img
ג WhatsApp chat