The Butterfly Button

להורדת הקובץ | לחצו כאן

סיכום ישיבת הוועדה הפיזית
בזום 15.9.20
בנושא: בניית תכנית העבודה למינהל תפעול 2021 ,לשדרוג המרחב הציבורי

משתתפים:
עוזי בונדק, מנהל רובע צפון
ליאת בכור, מתכננת רובע צפון
אהוד רמבח, יו"ר המינהל הקהילתי
יעל כהן, מנהלת המינהל הקהילתי
חופית אהרן, עובדת קהילתית
בעז הלה, מתכנון שכונתי
חברי הוועדה הפיזית

סיכום הישיבה:
מינהל תפעול בונה בכל שנה תכנית עבודה עבור כלל האגפים, לפעולות שדרוג וחידוש במרחב הציבורי
באחריותו. המינהל הקהילתי מגיש את ההמלצות בשיתוף הרובע. השנה ערכנו שאלון תושבים, ובישיבה זו
התקיים דיון על גיבוש התכנית – על עקרונות שינחו אותנו בבניית התכנית ועל ההצעות הקונקרטיות
שייכנסו לתכנית השנה, על בסיס השאלון והיכרות התושבים את הסביבה. הדיון התנהל בחלוקה ל-7
נושאים, לפי החלוקה בשאלון.
לסיכום נוספו גם נקודות שעלו מתוך השאלון )ולא נידונו בישיבה עצמה(.
עקרונות כללים
חשוב שיהיו שדרוגים לתועלת כלל הציבור, לבחור את השיפורים שישפיעו על מקסימום תושבים
לחלק את השכונה לאזורים, ובכל אזור לבחור את השדרוגים שמתאימים לצרכים שלו.
דגש על המרכז והמערב, בהם התשתיות זקוקות לשדרוג
גינות ציבוריות
להוסיף מתקני ספורט בגינות ציבוריות ברחבי השכונה
לערוך סקר טווחי גילאים באזורים בשכונה ולהתאים את הגינות בהתאם
להוסיף הצללות ומקומות ישיבה, גם בגנים שלא עוברים שדרוג. דגש על הצללת מקומות ישיבה ומדשאות.
גנים לשדרוג:
 גדוד מכמש / חיל קשר. הגן עבר שדרוג בשנים האחרונות אבל חסרים מתקנים, ויש שטח פנוי
מספיק
 סירת ירושלמית שישה עשר
 אריה אלטמן
 מאיר גרשון / חיים תורן )מתחת למכבי, משטח חול שליד מתקני הכושר(
כ"ז תשרי תשפ"א
2020 אוקטובר 15
מרכז- שד' משה דיין 135 שלוחת המינהל –רח' יצחק טוניק 23 מרכז חלום קטן מרכז פיס קהילתי היכל ספורט
pisgatze@matnasim.org.ilwww.pzeev.org.il 02-5848900
המשך עבודה: מיפוי כלל הגינות ומועד השדרוג האחרון שלהם. הצעת מיקומים למתקני ספורט, להצללות
ולמקומות ישיבה בגינות. הוספת גינות לשדרוג מתוך סקר התושבים.
התייעצות עם דאלאס: לשדרג את הניידות, רחמילביץ 26 ,פרחי השכונה ברדנוב, מזל גדי 7 .במקום שבו
מוסיפים מתקנים יש לבדוק עם מהנדס הבטיחות ראאד עוואד, לקבוע סיור בשטח. הצללה תיעשה רק על
מתקנים יחסית חדשים. הצללה על מקומות ישיבה תהיה על ידי פרגולות. להוסיף לתכנית העבודה. מתקני
ספורט – מתח-מקבילים הם באחריות הגננות, להוסיף לתכנית העבודה של האגף.
מהשאלון: הגברת ניקיון בגינות ציבוריות. גנים מוצעים לשדרוג: שמואל יפה, מזל דלי, חיל האוויר, בית
כנסת כרם שלמה, גדוד מכמש, מעל בי"ס חנן, דוד ניב/ליכטמן/צבי לבנון, שלום וצדק, אריה אלטמן,
הסיירת הירושלמית, ברנדויין, מזל טלה, סיירת גולני, שמחה הולצברג, רחמילביץ/יוסף נדבה, מניה שוחט,
בין גוייטין ליוסף נדבה, פזנר, הניידות, חיל הקשר/דוכיפת. נושאים נוספים: להפוך את השטח בין לסקוב,
הארבעה וסיירת גולני לגינת כלבים. הוספת ספסל בשמואל תמיר/ברדנוב, , טיפול בגינת כלבים בצפון –
הצללה, בצלאל בצראווי – להוסיף שבילים וספסלים.
ספורט
להוסיף ברחבי השכונה מתקני ספורט קהילתיים שמתאמנים ביחד, כגון משושה של מתח-מקבילים
מיקומים למתקני ספורט:
 במערב – אין שם בכלל
 ליד הגן הנגיש
 על מסלולי ריצה. למשל משה דיין
סימון ושילוט מסלולי הליכה/ריצה:
 משה דיין עד נווה יעקב
 רחמילביץ
ברזיות מים קרים לאורך המסלולים
המשך עבודה: הצעת מיקומים למתקני ספורט ברחובות. הצעת תוואי למסלולי ריצה.
מהשאלון: מסלולי הליכה ואופניים ברחבי השכונה. למשל: שמואל תמיר, סיירת ירושלמית, סיירת
דוכיפת, רחוב גל, וואדי ענאתא, הגשר עד לגבעה הצרפתית. מתקני כושר: בצפון, בפארק שמואל תמיר,
ברחמילביץ', צבי לבנון.
הסדרי תנועה ובטיחות בדרכים
צומת השישה עשר / הארבעה – צומת מסוכן. לבחון אפשרויות של מעגל תנועה או מיתון תנועה
אכיפת חניה ליד בתי ספר. הסדרת נשק וסע בתיאום עם הנהלת בית הספר וההורים
יצירת מרחב ציבורי מעודד הליכה ובטוח לתלמידים
נגישות – סימנים מובילים לעיוורים, דרוש תיקון )אמיר יעביר דוגמה(
הוספת מעבר חצייה ביוסף נדבה – כהמשך של שביל הולכי רגל, במספרים 18-17-16-15
כ"ז תשרי תשפ"א
2020 אוקטובר 15
מרכז- שד' משה דיין 135 שלוחת המינהל –רח' יצחק טוניק 23 מרכז חלום קטן מרכז פיס קהילתי היכל ספורט
pisgatze@matnasim.org.ilwww.pzeev.org.il 02-5848900
המשך עבודה: חשיבה על סביבת בתי הספר )מפגש עם מנהלים וועדי הורים?(. מיפוי מעברי חצייה
נדרשים. נגישות )אמיר(.
מהשאלון: הסדרת מקומות חצייה ומפרצי הורדה/איסוף ליד בתי ספר: תל"י צפון, חטיבה יוספטל,
ממלכתי א' בפסגת זאב מרכז, אולפנת בני עקיבא ברחמילביץ'. מעבר חצייה רחמילביץ/ליבני. הוספת
תחנות אוטובוס ברחוב חיים תורן. הוספת מעברי חצייה בנתיב המזלות. תזמון רמזורים להולכי רגל
במשה דיין – קיצור זמן ההמתנה. הסדרת צומת מאיר גרשון/אלי תבין. הצללת תחנת אוטובוס משה דיין.
האטת התנועה בחיל האוויר והוספת מעברי חצייה. מעבר חצייה רחמילביץ/יורי שטרן. הוספת תחנת
אוטובוס במשה דיין באזור הצפון.
עצים וצמחיה
הארבעה, בין לסקוב לשישה עשר – הכביש משובש עקב שורשי עצים
שתילת עצים: יש בעיה לשתול עצים במקום שבו היתה השחתה. צריך למצוא מקום שבו לא תהיה
התנגדות.
המשך עבודה: הצעת רחוב לתוספת עצים. הצעת מיקומים לעציצי פרחים )על פי מה שעלה בשאלון(.
רעיונות להוספת צמחייה בשטחים חומים פנויים.
מהשאלון: תוספת פרחים צבעוניים ופינות נוי. בעיקר בכניסה לשכונה ובפסגת זאב מרכז. תוספת עצים
במרכז. טיפול בשטחים פתוחים בתוך השכונה – ניקוי, גיזום עשבים, שתילת צמחי נוי. טיפול באדניות
ברחוב חיים תורן ממספר 32 והלאה. חוסר בעצים: סיירת ירושלמית, הניידות, אלטמן, משה דיין בצפון,
רחמילביץ 110( מכולת ניסנוב(, שמואל תמיר/ברדנוב. ניקיון תחת עצים מלכלכים – רחמילביץ'.
תאורה וביטחון
מעבר לתאורת לד – יבוצע באופן שוטף
הגברת תאורה של גני משחקים. יש תקציב לכך, צריך להעלות את הבקשות וזה יבוצע. גם לגבי גנים שעברו
שדרוג.
המשך עבודה: הצעת מיקומים להגברת תאורה בגנים.
מהשאלון: הגברת תאורה במעברי מדרגות. הגברת תאורה ברחוב סיירת ירושלמית, חיל רפואה, מזל
מאזניים, גדוד מכמש, סיירת גולני, הארבעה, שישה עשר למטה, משה לוי, טיילת רחמילביץ,
ניקיון
לשים דגש על ניקיון בסביבות הפחים.
ימים מיועדים לפינוי גרוטאות: לערוך הסברה לתושבים. להפיץ פלייר, להדביק מודעות על הפחים עצמם
גללי כלבים – להגביר אכיפה, להוסיף גינות כלבים, להוסיף מתקני שקיות
המשך עבודה: סגירת מדיניות פינוי גרוטאות. הסברה בשיתוף הרובע. הצעת מיקומים לגינות כלבים,
הצעת מיקומים למתקני שקיות.
כ"ז תשרי תשפ"א
2020 אוקטובר 15
מרכז- שד' משה דיין 135 שלוחת המינהל –רח' יצחק טוניק 23 מרכז חלום קטן מרכז פיס קהילתי היכל ספורט
pisgatze@matnasim.org.ilwww.pzeev.org.il 02-5848900
מהשאלון: הגברת ניקיון בגינות ציבוריות. פינות האכלה לחתולים. ניקיון במרכזים מסחריים. מאיר וויס
ומשה שמיר – לאטום רובה במדרכות למניעת עשבייה. נקיון תחת עצים מלכלכים ברחוב רחמילביץ'
רחובות וטיילות
הנגשת מעבר מדרגות מצומת שמואל תמיר / יקותיאל אדם אל הרחוב למעלה, ע"י סלילת סללום בשטח
החום
ואדי מדרום לפסגת זאב מזרח, שילוט והכוונה אל שביל הגיחון שעובר בוואדי
פלוגת הטנקים הירושלמית - השלמת מדרכות חסרות
שדרוג רחוב השישה עשר: דגש על מדרכות, לבדוק האם ניתן להסיר את הערוגות שמנתקות את שדרת
החנויות מהמדרכה )הרחוב עבר לאחרונה קרצוף וריבוד הכביש(
הגן הארכיאולוגי ברחוב השיריונאי – הסדרה ושילוט
המשך עבודה: בחירת רחובות נוספים/חלופיים לשדרוג. הצעת מיקום לטיילת נוספת ושבילי אופניים.
טיילת חיל האוויר – לבדוק באיזו מסגרת זה מתקדם
מהשאלון: מדרכות משובשות: סיירת ירושלמית, מזל גדי, שמחה הולצברג, אליהו מרידור, חיים תורן,
הארבעה, סיירת גולני, שישה עשר למטה, רחוב גל, פזנר, שמואל יפה, טיילת רחמילביץ', יעקב יהושוע.
מדרגות בזאב שרף 21 .חנה בבלי – הריצוף שוקע וגורם להצפות בחורף כמו כן בצומת צבי לבנון/דוד ניב.
טיפול בתחנת אוטובוס מרידור 11 במצב לא טוב. טיילות – סביב הפרויקטים במזרח, ואדי ענאתא.

סיכם: בעז הלה

 

img