The Butterfly Button

 

 

 

 

 

 

 

איש קשר

לאיזה גיל זה מתאים

פירוט

התנדבות

 

13-16

עריכת מסיבות יום הולדת לילדים ממשפחות קשות יום

אחת לחודש.

מלאכי נוער

משהא ברמוביץ-

054-544-5250

15-18

קבוצת מנהיגות מובילה, משפיעה, משנה על חיי הנוער

בשכונה

מועצת נוער

רעיה בורמלי

- 052-8312183

13-18

איסוףו חלוק תמזון למשפחות נזקקות מספר פעמים בשבוע

סח"י

רכזי התנועות

 

הדרכה בתנועת הנוער,ההתנדבות דרך התנועה

תנועות נוער

עינת - 050-651-2551

15 -18

גרעין של דתיים חילונים שפועלת לשינוי פניה חברה בשכונה

גרעין אודי

 

img