The Butterfly Button

איש קשר

לאיזה גיל זה

מתאים

פירוט

התנדבות

050-9910033

מוריה

הורים למתבגרים

יציאה בימי חמישי ושישי בלילה, לסייר בשכונה, להיות יחד עם בניהנוער. מתוך רצון להגי על חיבור ושיח משמעותי

משותף.

סיירת הורים

 

052-819-7616-שליס"מב

 

מתנדבי נוער+17

מתנדבי סיור+21

 

סיוע ליחידות הסיורו האבטחה של

התחנה

משטרה

מירב בוסי

050-880-3260

 

 

מד"א

יענקל הקסירר

052-388-6558

גיל 17 ומעלה

 

סיוע באירועי נעדרים בשיתוף עם

תחנת שפט

סיירת נעדרים

גילי טל

054-550-0075

גיל 17 ומעלה

 

איחוד הצלה

שרון רבק

רכז ביטחון

0546333615

 

גיל 17 ומעלה

    מתנדבים למקרי חרום שיש להם הכשרה במקצועות הבטחון ושיקרה חלילה ארוע הם יוכלו לבוא ולתת סיוע

נאמני ביטחון

img