The Butterfly Button

 

 

 

 

 

 

 

 

איש קשר

קהל יעד

פירוט

שם התנדבות

054-6487123   גלינה

גיל שלישי

התנדבות של בני הגיל השלישי

במספר תחומים (טלפונים, הרצאות, קונצרטים, עבור

המנהל הקהילתי,דיור מוגן

מתנדבות של

גלינה

052-6555799    שפרה

גיל שלישי

 

מתנדבות של

שפרה

דורית 

[email protected] 

גיל שלישי

שיחות טלפון עם בני הגיל השלישי

שיחות טלפוניות

img